français | nederlands

Publicatie

Download een pdf van de publicatie hier:
http://parlezvous1060.be/media/publication.pdf

De publicatie is tegelijkertijd een onorthodox woordenboek, een manier om meerdere facetten van
het project te ontdekken, en ze biedt ruimte voor experiment en speculatie rondom gesproken taal
in de multiculturele buurt Bosnië.

Grafisch vormgeefster Alexia De Visscher en coördinatrice Clémentine Delahaut realiseerden een diagram dat de relaties zichtbaar maakt tussen de woorden, de mensen en de plekken in de buurt. In de inleiding legt Peter Westenberg verband tussen het project en de meertaligheid en multiculturaliteit in Brussel. Verschillende kunstenaars en schrijvers, waaronder Jara Rocha, Madeleine Aktypi, Rafaella Houlstan­Hasaert, Dr Lichic, en Mathieu Berger dragen bij aan de publicatie.

Een fragment uit de introductie:
“Stemmen en gesproken woord vormden dus het uitgangspunt van Spreekt U Sint­Gillis? want zij getuigen van belichaamde geschiedenissen. Maar, zoals Jara Rocha via haar bijdrage aan deze publicatie opmerkt, in een stad spreken niet enkel de bewoners. Ook bedrijven, actiegroepen, instanties, overheden en andere organisaties laten van zich horen. We leven in een taalamalgaam waar ambtelijke instructies, commerciële wervingsteksten, opruiende inscripties, verkeersborden, politieverordeningen, graffiti en de talen die bewoners spreken slechts enkele ingrediënten van vormen.”

Patafysicus Dr. Lichic was zo vriendelijk enkele woorden van verzonnen etymologieën te voorzien. Rafaella Houlstan­Hasaerts is architecte, onderzoekster en regiseusse, ze interesseert zich onder andere in collectieve productiemethodes en het zich hertoeëigenen van de stad door bewoners. Zij portretteert drie buurtbewoonsters in korte tekstjes. De verhalen van Hafida, Madame D en Julie zijn exemplarisch voor hedendaagse Brusselse levens waarin het lokale en het globale vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn. Ook bevat de publicatie een email uitwisseling met socioloog Mathieu Berger waarin de ideeën achter Spreekt U Sint­Gillis?, in verband worden gebracht met de speciale context van een wijkcontract en het onderzoek naar participatie dat Mathieu uitvoert.

U vind ook een uitgebreide tekst over het Brusselse Marnixplan. Dit initiatief promoot meertalig onderwijs voor kleine kinderen vanuit het idee dat taalsensitiviteit op jonge leeftijd essentieel is voor het op latere leeftijd optimaal kunnen profiteren van de meertaligheid aanwezig in een stad als Brussel. Meer informatie over het Marnixplan vindt u op de website: www.marnixplan.org